Historia

Östergyllen RC

Rally, Folkrace, Bil-O, Racing

HISTORIA

Östergyllen Rally Club bildades den 21 oktober 1976

Interimstyrelse:

Bengt Rogestam

Per-Anders Claesson

Sven-Åke Lundh

Karl-Åke Hadén

Seved Steiner

Östergyllen Rally Club, konstituerande möte den 23/2 1977


Östergyllen Rally Club, första allmänna möte den 23/3 1977, på Rejmes Bil AB:s cafeteria.


Medlemskap i Svenska Bilsportförbundet den 15/4 1977


Styrelsens Sammanställning i Östergyllen Rally Club 1977:

Ordförande: Sven-Åke Lundh

Vice ordförande: Bengt Rogestam

Sekreterare: Barbro Borg

Vice sekreterare: Per-Anders Claesson

Kassör: Kjell Edelönn

Ledamot: Gunnar Larsson

Ledamot: Karl-Åke Hadén

Suppleant: Inger Kindgren/Claesson

Suppleant: Vakant


Copyright © All Rights Reserved.